Villkor

GKN Aerospace Services Limited is registered in England. Company number 00355922

Registered office: 11th Floor, The Colmore Building, Colmore Circus Queensway, Birmingham, B4 6AT, United Kingdom, England

Viktig information

GKN Aerospace påtar sig inget ansvar för eventuell direkt, indirekt eller följdmässig förlust som uppstår vid åtkomst och användning av denna webbplats, eller någon webbplats som nås från denna webbplats, inklusive utan begränsning, ekonomisk förlust, borttappade vinster, avbrott i verksamheten, förlust eller korruption av program eller på annat sätt förutom i den utsträckning som sådant ansvar inte kan uteslutas enligt lag. Inga försäkringar ges om att sidorna på denna webbplats är fria från infektion av datorvirus, även om GKN Aerospace vidtar åtgärder för att förhindra sådan infektion. Inga försäkringar ges om att informationen på denna webbplats är aktuell, komplett och korrekt. Länkar på denna webbplats kan leda till tjänster eller webbplatser som inte drivs av GKN Aerospace och om du beslutar att åtkomst sådana webbplatser gör du det helt på egen risk.

Villkor och regler

Genom att komma åt denna webbplats godkänner du följande villkor. Användning av webbplatsen omfattas av engelsk lag. All information på denna webbplats tillhandahålls endast för illustrativa ändamål och utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att lämna ett erbjudande om, aktier eller andra värdepapper i GKN Aerospace Det är inte avsett att och skapar inte något affärs-, kontrakts- eller anställningsförhållande med GKN Aerospace. Innehållet på sidorna på denna webbplats är upphovsrättsskyddat av GKN Aerospace och kopiering eller införlivande av hela eller delar av materialet på denna webbplats i någon form är förbjudet, förutom att du kan ladda ner utdrag av materialet på webbplatsen för personligt bruk eller för en tredje parts personliga bruk, under förutsättning att källan för materialet erkänns. Alla varumärken som används eller hänvisas till på denna webbplats förblir alltid ägarens egendom.

Cookies

Cookies gör det möjligt för oss att automatiskt identifiera dig så att vi kan leverera nyheter och innehåll som passar dig bäst. När du kommer in på vår webbplats kommer din dator automatiskt att tilldelas en cookie, vilket är en textfil som identifierar din dator för vår server. Cookies identifierar inte den enskilda användaren, bara den använda datorn. Många webbplatser gör detta varje gång en användare besöker deras webbplats för att spåra trafikflödet. Cookies registrerar bara vilka delar av webbplatsen som har besökts av den aktuella datorn och hur länge. Användare har möjlighet att ställa in sina datorer för att acceptera alla cookies, få notifiering när en cookie sätts eller att inte ta emot cookies när som helst, men detta innebär naturligtvis att personligt anpassade tjänster inte kan tillhandahållas för den användaren. Att tillåta oss att skapa en cookie ger oss inte tillgång till resten av din dator och vi kommer inte att använda cookies för att spåra din onlineaktivitet när du lämnar vår webbplats.