Integritetspolicy

1. Sekretesspolicy

Vi är engagerade i att använda och hantera personlig information på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Vi kommer att agera med integritet och skydda andras personliga och konfidentiell information. Vi kommer att följa de dataskyddslagar som gäller i de länder där vi verkar.

Särskilt har vi infört en dataskyddsförvaltningsstruktur som gäller för våra företag i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för att säkerställa att vi så långt som möjligt uppfyller kraven i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta inkluderar standardprocedurer för hantering av personlig information, integritetsmeddelanden, dataskyddsavtal med dataprocessorer, säkerhet vid överföring av data inom koncernen och behandlingsarrangemang, en datalista som innehåller register över hur vi behandlar data samt utbildning av våra anställda.

2. Sekretessmeddelanden i EES

I de flesta fall kommer vi att ge dig ett specifikt sekretessmeddelande som förklarar hur vi använder din personliga information.

De standardformulär som används för dessa finns nedan

Det finns dock tillfällen då det inte är lämpligt att ge dig ett fullständigt sekretessmeddelande, och i dessa fall bör det relevanta standardsekretessmeddelandet nedan ge dig information som generellt skulle gälla för dig

Kontakta gärna vår bolagssekreterare om du har några frågor om hur vi använder dina uppgifter.

The Company Secretary,
GKN plc,
11th Floor,
The Colmore Building,
Colmore Circus Queensway,
Birmingham,
B4 6AT

3. Användare av webbplatsen

Vi samlar inte in någon personlig information om allmänna användare av denna webbplats. Vi använder cookies för att förbättra användarnas upplevelse av webbplatsen, men dessa identifierar inte användarnas personliga information. Var vänlig se cookie-policyn för information om vår användning av cookies.

Om du prenumererar på att få företagsnyhetsvarningar kommer ett specifikt sekretessmeddelande att tillhandahållas i samband med denna prenumeration. Om du ansöker om att använda en säker portal eller extranät som vi tillhandahåller till våra affärskontakter, inklusive leverantörer och kunder, kommer ett specifikt sekretessmeddelande att tillhandahållas i samband med denna ansökan.