Produkter och tjänster

Vi arbetar med flygmotorer, komponenter till flygmotorer och rymdraketer. Vi underhåller också militära flygmotorer och arbetar med stationära gasturbiner.

2023.12.19 Melrosegkn Trollhattan 0407

För att lyckas i den mycket hårt konkurrensutsatta flygbranschen måste man vara specialiserad.

Vi har specialiserat oss på ett tiotal mycket avancerade motorkomponenter i civila motorer. Specialiseringen har varit framgångsrik; våra komponenter finns i dag med i över 90% av alla nya större passagerarflygplan som levereras, världen över.

2023.12.19 Melrosegkn Trollhattan 1021

Civila Motorkomponenter

Våra motorkomponenter finns i mer än 90% av alla stora passagerarflygplan, och sedan vi blev GKN Aerospace finns vi med även på själva flygplanet. Våra kollegor i England och USA tillverkar vingstrukturer, kabinfönster, kablage mm.

För att sänka bränsleförbrukningen och därmed även utsläppen från flyget gäller det att på olika sätt sänka motorns vikt. En del av våra motorkomponenter tillverkas därför numera helt eller delvis i komposit.

2023.12.18 Melrosegkn Trollhattan 0320

Gripen-motorn

RM12 är motorn som har utvecklats för JAS 39 Gripen och det svenska flygvapnets behov, och som idag används av flygvapnen i Sverige, Sydafrika, Thailand, Tjeckien och Ungern.

Motorn är en utvecklad General Electric F404 som har anpassats till flygplan med enmotorinstallation.

Produktionen startade tidigt 90-tal och fler än 200 flygplan levererades till svenska flygvapnet.

GKN Aerospace Sweden AB är OEM (Original Equipment Manufacturer) och innehar typcertifikatet för RM12. Vi är också ansvariga för produktstödet inklusive underhåll, reparation och tillsyn av RM12 under hela dess livscykel.

2023.12.18 Melrosegkn Trollhattan 0752

Materiallösningar

Vi har varit pionjärer inom användningen av additiv tillverkning i över ett decennium. Våra innovativa materiallösningar bygger på en process som kallas fabrikation, som är som att skära en tårta i mindre bitar och sedan sätta ihop dem i en ny form. Denna metod gör det möjligt för oss att omvandla stora och komplexa geometrier till högpresterande komponenter. Dessa insatser är alla en del av vårt engagemang för att göra flygindustrin mer effektiv, vilket gynnar både vår verksamhet och miljön.

Militärt Produktstöd

Produktstöd beskriver omfattningen av vad vi arbetar med på RM12-motorn för att säkerställa flygsäkerhet, tillgängliga motorer och en låg underhållskostnad. Vi har ett utvecklat samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och alla exportkunder för att proaktivt säkerställa och utveckla motorns funktion samt bibehålla eller sänka motorns ägandekostnad.

Det tekniska produktstödet omfattar bl.a:

  • ​systemutvärdering
  • produktuppföljning
  • drifttidsutveckling
  • beräkning och kontinuerlig uppdatering av livslängder av motorns komponenter
  • följer och återmatar livslängdsförbrukning genom Life Tracking System™​

Vi utför också motorunderhåll, reparationer, genomför all motorprovning och tillverkar reservdelar.

Vi har tillverkat och ansvarat för motorerna till det svenska flygvapnet sedan företaget grundades 1930. Vår militära verksamhet i Sverige utgörs idag av produktstöd och underhåll av RM12, motorn som sitter i Gripen, ett åtagande som varar under hela motorns livslängd. Det svenska Gripen-planet skiljer sig från många andra stridsflygplan genom att det bara har en motor. Det kräver att denna motor verkligen är tillförlitlig. Vi är stolta över utfallet: hittills har motorn (RM12) omkring 300 000 gångtimmar – utan ett enda motorrelaterat haveri eller incident. Det är unikt för alla stridsflygplan världen över och ett kvitto på att vårt kvalitetsarbete fungerar.