Svensk kompetens i EU-forskningsprojekt bidrar till miljövinster inom flyget

GKN Aerospace i Trollhättan har lång erfarenhet av att ta fram avancerade komponenter som behövs i flygmotorer. Ända sedan 90-talet har företaget deltagit i europeiska forskningsprojekt, där Clean Sky är den enskilt största satsningen.

Clean Sky är en gigantisk forskningssatsning där EU och den europeiska flygindustrin tillsammans finansierar forskning som ger konkret miljönytta. 
Projekten är ofta demonstratorer på en hög teknisk nivå. I GKN:s fall t ex i projekt kopplade till Safrans Open Rotor. Bild: SAFRAN Aircraft Engines.
En av de aktörer som tar emot mest forskningspengar från EU

Att utveckla flygplan och flygplansmotorer är något av det mest komplexa som finns. För att ha en chans i branschen krävs det att ständigt ligga i teknikutvecklingens absoluta framkant, vilket kostar stora summor pengar.

Att GKN Aerospace i Trollhättan, tillsammans med partners runt om i Europa, deltar i forskningen för ett miljövänligare flyg bidrar inte minst bidrar till en mer konkurrenskraftig svensk flygindustri.

Europeiska innovationer inom flygplansbranschen ligger långt fram och EU investerar stora summor i den här forskningen.

Med tanke på de stora framsteg som görs i Europa för mer klimatsmarta flygresor förtjänar dessa att lyftas fram ytterligare, konstaterar Robert Lundberg som är ansvarig för EU-forskningen på GKN Aerospace i Trollhättan.

Högskolor, små och stora företag i Sverige har länge varit framgångsrika med att få forskningsbidrag från EU.  För Sveriges del gynnar det näringslivet och skapar arbetstillfällen i Sverige. Vad beror det på att vi är så bra på att ta del av EU:s forskningspengar?

− Jag tror det har att göra med att vi är ett litet land med en liten hemmamarknad. Svenska forskningsaktörer har av tradition deltagit i många internationella forskningsprojekt. GKN Aerospace i Trollhättan ligger alltid i topp bland företagen i Sverige om man tittar på hur mycket finansiering vi får i EU-bidrag per anställd, berättar Robert Lundberg. 

Något som gör att han trivs i den här miljön är att det här är forskning som inte stannar i labbet, i teorier eller på skissbordet, utan blir till konkreta lösningar – lösningar som används redan idag för ett hållbart flyg.