Snart lyfter Ariane 6 – med teknik från GKN Aerospace ombord

Artist S View Of Ariane 6 580Px

För drygt två månader sedan acceptanstestades den helt nya V2.1-motorn som ska ta Ariane 6 till rymden. Bärraketen är den senaste generationen i det långvariga Arianeprogrammet och precis som till dess föregångare har GKN Aerospace bidragit med nyckelkomponenter.

– Det är alltid lite nervöst inför ett acceptanstest, särskilt när det gäller en helt ny motor, men allt gick bra och våra produkter klarade testet felfritt, säger Carolina Kalliokorpi, Program Manager Space Serial Program på GKN Aerospace.

Den 21 juli genomfördes acceptanstestet för den nya V2.1-motorn till Ariane 6-raketen. Testet genomfördes i franska Vernon där motorn hängdes upp i en rigg och testkördes under 280 sekunder. Resultaten utvärderas fortfarande, men det har redan konstaterats att motorn är flygduglig och kommer att ta Ariane 6 till rymden någon gång under 2021. V2.1-motorn är en vidareutveckling av den klassiska V2-motorn och är utrustad med GKN:s V2 LH2 och V2 LOX-turbiner samt det för Ariane 6 helt nydesignade SWAN-munstycket, vilket tidigare omskrivits som världens mest avancerade hetvägg.

– Tekniken som krävs för att ta fram och tillverka komponenterna är otroligt avancerad. De nya munstyckena är framtagna med GKN:s egenutvecklade och unika sandwich-teknologi, som kraftigt bidrar till att reducera tillverkningskostnad och ledtider, säger Carolina Kalliokorpi.

Långvarigt svenskt bidrag

Egentligen skulle Ariane 6 ha nått rymden redan i år, men på grund av Coronapandemin har uppskjutningen försenats. När raketen lämnar atmosfären kommer det att vara drygt 40 år efter att den första Arianeraketen sköts upp 1979. Arianeprogrammet hade instiftats sex år tidigare med uppdraget att säkra europeisk oberoende tillgång till rymden. Redan då producerades kritiska motordelar i Sverige; dåvarande Saab, som idag heter Ruag, tog fram omborddatorn och Volvo Aero, nuvarande GKN, fick förtroendet att tillverka munstycken och brännkammare. Sedan dess har Volvo Aero bidragit med komponenter till varje ny generation raketer inom Arianeprogrammet och har under åren fått en alltmer central roll i utvecklingen av nya motorer.
– Att företag från Sverige har bidragit med nyckelkomponenter till alla Ariane-raketer genom åren är ett fint betyg åt svensk ingenjörskonst och till Ariane 6 har GKN utökat sin produktportfölj ytterligare. Till skillnad från tidigare raketer står vi även för utvecklingen och tillverkningen av turbinerna till överstegsmotorn – Vinci. Att vi har utökat vår affär är en fjäder i hatten för oss och viktigt för framtiden, säger Carolina Kalliokorpi.

Ska ta andelar på den kommersiella marknaden

Ariane 6 är den hittills största raketen inom Arianeprogrammet och har ett antal nya egenskaper som kommer att bidra till dess konkurrenskraft på den kommersiella marknaden. Medan Ariane 5 endast kunde bära högst två större satelliter och placera dem på ett ställe i rymden kan Ariane 6 transportera tiotals mindre och placera ut dem på flera olika platser. Detta tack vare den nyutvecklade överstegsmotorn som till skillnad från dess föregångare kan stängas av och sättas på efter behov.
– Den kommersiella marknaden är betydligt mer konkurrensutsatt efter att Elon Musks Space X har tagit enormt mycket marknadsandelar under de senaste åren och har satt ribban för prisbilden. Med Ariane 6 kommer vi inte bara att garantera fortsatt europeiskt oberoende tillträde till rymden, utan förhoppningsvis även att placera ut fler satelliter åt privata aktörer och ta kommersiella marknadsandelar, avslutar Carolina Kalliokorpi.