Positivt besked om tekniskt stöd och underhåll för motorn till Gripen E

GKN Aerospace i Trollhättan fick på onsdagen beskedet att Försvarets Materielverk (FMV) fått i uppdrag av Försvarsmakten att etablera tekniskt stöd och underhåll för RM16/F414 till Gripen E hos GKN i Trollhättan.

Motorn till JAS 39 Gripen C/D, RM12, testas i rigg.
GKN Aerospace i Trollhättan fick på onsdagen beskedet att Försvarets Materielverk (FMV) fått i uppdrag av Försvarsmakten att etablera tekniskt stöd och underhåll för RM16/F414 till Gripen E hos GKN i Trollhättan.

Den beslutade lösningen bygger vidare på redan etablerad förmåga för JAS 39 Gripen C/D och RM12. Det innebär att tekniskt stöd och underhåll ned till komponentnivå samlokaliseras i Trollhättan för JAS 39 Gripens motorer, vilket innebär synergier och ett långsiktigt samutnyttjande av redan gjorda investeringar men också ett fortsatt nära samarbete med General Electric i USA.

”Vi är mycket tacksamma för beskedet och är stolta över att få förtroendet att fortsätta att ta ansvar för att flygvapnet får tillgängliga motorer till sina Gripenplan”, säger Stefan Oscarsson, Vice President GKN Aerospace Engines, Governmental Business.

Den nu valda lösningen innebär initialt en uppbyggnadsfas med etablering av kompetens för den nya motortypen och kompletteringar i redan befintlig utrustning och infrastruktur hos GKN i Trollhättan.

Beslutet innebär också att Sverige kommer att kunna behålla och utveckla kompetensen på flygmotorer för stridsflygplan.

”Vi förstår att vikten av att ha denna förmåga och kunskap i Sverige hos GKN har varit en viktig aspekt i beslutet och det är mycket glädjande. För oss är helmotorförmågan över tid en viktig strategisk förutsättning som också stärker vår roll på den civila sidan”, säger Joakim Andersson, President för GKN Aerospace Engines.

GKN har arbetat för detta i flera år och är övertygade om att det är den både ekonomiskt och operativt bästa lösningen att behålla produktstödet för flygmotorerna samlat i Sverige, inte minst med det förändrade omvärldsläget som ställer ökade krav på nationell förmåga.

Faktaruta:

GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan har idag ansvaret för motorn till Gripen C/D, kallad RM12. Företaget har idag ca 2200 personer anställda, varav ca 200 arbetar med att säkerställa luftvärdighet, tillgänglighet och en låg underhållskostnad för både Sveriges Flygvapen samt exportkunder i Tjeckien, Ungern, Thailand och Sydafrika.

RM16 är Sveriges benämning på motorn i nya Gripen E. Grundmotorn kommer från General Electric där den används i F-18 E/F Super Hornet och benämns F414-GE-39E.