Pilotprojekt för mentorprogram uppstartat

GKN Aerospace i Trollhättan har startat upp ett pilotprogram för kvinnliga studenter som läser tekniska utbildningar vid Högskolan Väst. På tisdagen hölls ett uppstartsmöte och på plats fanns Tomas Damgaard, Malin Andersson m fl representanter från GKN och ett femtontal studenter.

Rima Nazir och Linda Alsing från Högskolan Väst i samspråk med representanter från GKN Aerospace. Fr v: Rima Nazir, Anna Bäck, Linda Alsing, Henrik Kellkvist.

Malin Andersson är Value Stream Manager MRO (Maintenance, Repair & Overhaul). Hon säger så här om pilotprojektet:

”Vi är i stort behov av kvalificerade ingenjörer och ser gärna att vi får fler kvinnliga kollegor. Ett mentorprogram av det här slaget gör att studenterna får en god inblick i vårt företag, vad man kan jobba med som ingenjör på GKN samtidigt som det ger oss en möjlighet att knyta närmare bekantskap med potentiella nya medarbetare. Ett sådant här program stärker också länken mellan oss som företag och den akademiska världen.”

Rima Nazir läser första året på industriell ekonomi vid HV och var en av de som kommit till uppstartsmötet.

”Jag tycker ni har en väldigt spännande verksamhet och mentorprogrammet kommer att ge mig en möjlighet att få veta mer om företag och det ni jobbar med. Det kan säkert också hjälpa mig när jag ska välja ämne till min c-uppsats.”

Linda Alsing har ett år kvar på industriell produktion innan hon ska ge sig ut i arbetslivet. Hon känner väl till GKN/Volvo Aero sedan tidigare.

”Att vara med i mentorprogrammet tror jag blir ett bra utbyte, och jag får möjlighet att lära känna någon som är chef idag. Det kan bli ett steg på vägen mot en karriär.”

Christopher Sörensen är den som dragit igång pilotprojektet vid GKN, tillsammans med Linn Efsing och Amina Granath:

”Idén till mentorprogrammet kommer från vår mångfaldskommitté där vi bl a diskuterar hur vi ska göra för attrahera nya medarbetare, och då särskilt kvinnliga sådana. Det har varit givande diskussioner här ikväll och flera intressanta frågor kom upp. Nu hoppas vi på att studenter och mentorer ska finna samarbetet meningsfullt, från bådas håll.”