Minskat klimatavtryck med lokalt producerad vattenkraft

GKN Aerospace Sweden har tecknat avtal med Vattenfall om leverans av lokalt producerad vattenkraft. Avtalet innebär att företaget får sin el från Hojums kraftstation i Trollhättan via Göta älv som rinner förbi fabriksområdet. Den lokala, fossilfria elen är ännu ett steg för att minska företagets totala klimatavtryck. 

Göta Älv rinner förbi utanför GKN:s fabriksområde mot sin väg till Hojums kraftstation.
GKN Aerospace Sweden har tecknat avtal med Vattenfall om leverans av lokalt producerad vattenkraft. Avtalet innebär att företaget får sin el från Hojums kraftstation i Trollhättan via Göta älv som rinner förbi fabriksområdet. Den lokala, fossilfria elen är ännu ett steg för att minska företagets totala klimatavtryck.

”Vi har ambitiösa mål på miljöområdet och att vi nu tecknat avtal om lokalproducerad el är ett viktigt steg för vårt lokala miljöarbete. Vi utgår alltid ifrån helhetsperspektivet när vi bedömer vår miljöpåverkan, och när det gäller resurser så är både källan och effektiv användning viktigt”, säger Maria Tornvall, miljöchef GKN Aerospace Sweden.

GKN Aerospace Sweden har under en följd av år genomfört en mängd olika aktiviteter för att minska både energi- och vattenförbrukning genom riktade insatser och investeringar i anläggningar och produktionsutrustning. Att nu kunna teckna avtal tillsammans med Vattenfall är ytterligare ett steg mot en hållbar produktion.

De komponenter vi tillverkar idag är signifikanta beståndsdelar för motorer som i sin tur är minst 15% effektivare än sina föregångare. Med tanke på att vi redan nu har komponenter i mer än 90 % av alla större civila flygplan, påverkar det vi tillverkar i Trollhättan klimatet globalt. Lättare komponenter bidrar till en lägre bränsleförbrukning, en viktig parameter mot ett klimatneutralt flyg 2050

Martin Thordén VD för GKN Aerospace Sweden