Lyckat Rymdforum i Trollhättan

Den 25-26 mars var GKN Aerospace med som en av huvudarrangörerna av konferensen Rymdforum i Trollhättan. Rymdforum är det enda stora återkommande arrangemang som samlar alla aktörer i rymd-Sverige, från industri till akademi och studenter.

Temat för årets rymdforum var “En global rymdverksamhet i stark förändring” som tog upp frågor som den snabba utvecklingen av raketer och satelliter, trender på användarsidan och rymdforskning.
Forskningsminister Matilda Ernkrans tillsammans med Henrik Runnemalm, forskningschef GKN Aerospace Engine Systems och Robert Reimers, PTC.

GKN var väl representerat i de olika seminarierna och presenterade både forskning som kommenterade utvecklingen. Under konferensen fanns en utställardel där de flesta svenska rymdföretag fanns representerade. GKN hade en monter som blev mycket välbesökt, inte minst av studenter som ville bilda sig en uppfattning om GKN som potentiell arbetsgivare.

Under konferensens andra dag medverkade Sveriges nya minister för högre utbildning och forskning, som även ansvarar för rymdfrågorna, Matilda Ernkrans. Hon höll ett tal om rymdpolitiken och regeringens rymdstrategi. Här lyfte hon fram den breda politiska enighet som finns i Sverige kring rymdfrågor, bland annat när det gäller Europas oberoende tillträde till rymden. Efter ministerns tal gjorde hon ett studiebesök vid Produkttekniskt Centrum (PTC) på Innovatum där hon förevisades bland annat ny produktionsteknik och AM-teknologi och hade ett samtal med GKN och Högskolan Väst om forskningsfrågor.