Klimatresan med Wilma och Emil – internationellt uppmärksammad!

Wilma Emil

400 000 följare som tillsammans tittade 69 000 timmar på en klimatresa med miljön i fokus. Hur är det möjligt att locka så många?

I dagarna har Klimatresan, The Climate Journey, nominerats till International Content Awards 2018 i kategorin ”Best use of social media B2C (business to consumer)”.

Klimat, miljö och flyg är högaktuellt. Vad kan vi göra för att bidra till ett mer hållbart flygande? Och hur kan vi väcka unga människors intresse för teknik för att tackla de utmaningar som design- och produktutveckling behöver?

2017 tog GKN, tillsammans med Profil Kommunikation och vloggarna Wilma och Emil, fram ett koncept för hur en klimatresa skulle kunna gå till och hur utsläppen kunde beräknas. Wilma och Emil fick kontinuerligt veta hur mycket de släppte ut under resans gång och kunde utifrån det välja vilket färdmedel som var mest klimatsmart för tillfället. Den som beräknade utsläppen var Linda Rösen, medarbetare på GKN, som forskar på nya motorkoncept som beräknas sänka koldioxidutsläppen med upp till 20%.

”Att Klimatresan ännu en gång uppmärksammas känns fantastiskt roligt! Wilma och Emil har på ett personligt sätt låtit sin publik följa med längs hela resan, samtidigt som de påtalat vikten av att ha duktiga ingenjörer som kan anta utmaningen vi står inför; att nå ett hållbart flygande”, säger Geryll Alsén, Communications, GKN Aerospace Sweden. 

Klimatresan fick fler än 400 000 följare, flertalet unga kvinnor, som kunde följa Wilma och Emil på deras resa från Trollhättan till slutmålet Alaska.

”Det är viktigt för oss som företag att locka till oss framtidens ingenjörer som vill hjälpa oss att tackla kommande utmaningar i flygbranschen. Detta projekt vände sig framför allt till unga människor som snart står inför valet av högskoleutbildning och kommer ut i arbetslivet om 5-10 år. De ska veta att det finns behov av kompetens inom dessa områden och att de har en möjlighet att påverka världen för kommande generationer”, säger David Bergman, Affärsutveckling och Strategiansvarig, GKN Aerospace Sweden.

Se filmen som skickades in som bidrag till tävlingen.

Om Content Marketing Awards

The Content Marketing Awards are presented and owned by the Content Marketing Institute, a UBM company, to recognize and award the best content marketing projects, agencies and marketers in the industry each year. The Content Marketing Awards program is the leading international awards program for corporate content creation and distribution.