GKN:s Céline Souillet Sundberg tilldelas Ulla Teige-diplomet som årets kvinnliga förebild inom flyg- och rymdteknik

Gkn Pressbild Celine 20240514 813A7725

För sitt engagerade arbete med att främja en mer diversifierad och inkluderande miljö för kvinnor i branschen, tilldelas Céline Souillet Sundberg på GKN Aerospace nu Ulla Teige-diplomet av Flyg- och rymdtekniska föreningen.

– Genom sitt ledarskap och engagemang har Céline framgångsrikt inkluderat fler kvinnor inom flygindustrin. Hon är en entusiasmerande inspirationskälla och därmed utomordentligt förtjänt av Ulla Teige-diplomet säger Håkan Seipel, ordförande för Flyg och rymdtekniska föreningen.

Celine började sin karriär som aerodynamikingenjör för drygt 15 år sedan och har sedan dess haft olika uppdrag inom rymd-, militär- och civiltekniska områden på GKN Aerospace, med fokus på teknologiutveckling. Hon har haft olika chefspositioner sedan 2016 och drivit många initiativ, både internt och externt, för att främja jämställdhet och skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Att få Ulla Teige-diplomet är en stor ära. Det är ett viktigt erkännande och jag kommer att fortsätta arbeta för att driva på mångfald och inkludering i branschen. Jag hoppas kunna inspirera fler kvinnor att följa sina drömmar och få fler kvinnor till teknikyrken

Céline Souillet Sundberg Group Lead, Rotatives på GKN Aerospace

Diplomet, som är uppkallat efter Sveriges första kvinnliga civilingenjör inom flygteknik, Ulla Teige, tilldelas årligen en kvinnlig förebild och syftar till att främja en ökad jämställdhet inom flyg- och rymdteknik.

– Att främja mångfald och inkludering är en central del av vårt arbete på GKN Aerospace och där är Céline en drivande kraft och förebild. Att hon får denna utmärkelse inspirerar oss alla, säger Martin Wänblom, VD för GKN Aerospace Sverige.

Flyg- och Rymdtekniska föreningens utmärkelse Ulla Teige-diplomet

Ulla Teige-diplomet instiftades 2021 och utgör ett komplement till Thulin-medaljen med avsikt att uppmuntra kvinnor som verkar inom flyg- och rymdteknik. Diplomet har namngivits efter Ulla Teige, Sveriges första kvinnliga civilingenjör inom flygteknik och tilldelas en kvinnlig förebild och ska bidra till en ökad jämvikt mellan könen inom området. 

Årets Ulla Teige-diplom delas ut i Stockholm den 16 maj 2024. Samtidigt kommer Thulinmedaljen att tilldelas Marcus Wandt för hans insatser för svensk och internationell flyg- och rymdteknik, samt Daniel Eckerström och Roy Kihlén för deras arbete med fiberoptiska temperaturmätningssystem för flygplan.