GKN och flygindustrin i Almedalen

GKN kommer att medverka i årets Almedalsvecka. Detta är en del i arbetet med att informera beslutsfattare om vad flyg- och rymdindustrin gör, och om vilka som är våra viktiga frågor.

Flyg- och rymdfrågorna kommer framför allt att lyftas fram den 2 juli under veckan, då GKN och en rad andra aktörer ordnar dagen AerospaceAlmedalen. 
Riksdagspolitiker talar om flyget under förra årets AerospaceAlmedalen.

Detta är en heldag med seminarier om allt från flyg och miljö till rymdpolitik. Dagen inleds med ett tal av infrastrukturminister Tomas Eneroth och avslutas med en politisk debatt om flyget.

GKN är med och ordnar två av seminarierna:

Vilka vägar finns till ett hållbart flyg?

Det globala flygandet har ökat oavbrutet de senaste decennierna. Alla prognoser pekar på en fortsatt tillväxt. Hur kan vi möta klimatutmaningarna inom flygbranschen?
Tomas Grönstedt, professor, Chalmers presenterar trenderna inom flygteknik och de olika spår som finns i debatten om flyg och miljö. Sedan kommer Lorentz Tovatt, klimattalesperson för Miljöpartiet och Rickard Nordin, klimattalesperson för Centerpartiet att berätta om vad de vill göra för att minska flygets klimatpåverkan och delta i ett samtal med Tomas.

Hur tar Sverige tillvara på rymdens möjligheter?

GKN är en av aktörerna bakom branschföreningen SAI som ordnar seminariet om rymdpolitiken i Almedalen. Sverige är en framstående rymdnation. Hur nyttjar vi denna position på bästa sätt för framtiden?
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning deltar och berättar om vad regeringen vill i rymdpolitiken. Därefter deltar hon i en panel tillsammans med företrädare för rymdstyrelsen, industrin och organisationen Astronomisk Ungdom.

Läs mer på www.aerospacealmedalen.se