GKN Aerospace välkomnar morgondagens ledare

16 februari är den sista ansökningsdagen till GKN Aerospaces eftertraktade traineeprogram. Hos verkstadsbolaget får nyutexaminerade studenter chansen till individuellt utformad praktik som skapar förutsättningar för att bli framtida arbetsledare.

Wictor Dörrich visar det virtuella studiebesök som förra årets grupp ​​​​​​​utvecklade. Det tar besökaren från rymden, ner till Trollhättan och GKN Aerospace.
– Upplägget förutsätter en stark drivkraft hos deltagarna att själva planera och genomföra alla aktiviteter, samtidigt som vi ger varje trainee en stor frihet att själv forma sin framtid inom företaget, säger Magnus Hallberg, ansvarig för Traineeprogrammet.

Flyg- och rymdindustrin omgärdas av hårda regler och det ställs höga utbildningskrav på de som arbetar inom branschen. För att snabbt få rätt erfarenheter och kompetenser söker sig därför många studenter till GKN Aerospace Swedens traineeprogram.

Varje termin får mellan fem och sju nyutexaminerade chansen att under 27 månader lära sig allt de behöver veta för att arbeta som framtida ledare inom organisationen. Över 160 personer har genomgått programmet sedan det inleddes 1986 och idag arbetar de flesta fortfarande kvar på GKN.

– Att som nyexaminerad student få starta sin karriär genom GKN Aerospace Swedens traineeprogram har många fördelar. Inte minst alla möjligheter som ges under utbildningen och chansen att se och förstå hela företaget och dess kultur. Men den absolut främsta fördelen är möjligheten att skapa ett stort nätverk som man har väldigt stor nytta av i sin framtida karriär inom GKN Aerospace, säger Malin Lundblom, Director Supply Chain, som gick traineeprogrammet 2013-2014.

Individuellt anpassad praktik

Alla som antas blir tillsvidareanställda och presenteras tidigt för chefen på den avdelning där de är tänka att arbeta i framtiden. Med den tilltänkta arbetsrollen i åtanke inleds sedan programmet med 12 månader individuellt anpassad praktik på fyra olika avdelningar på GKN:s fabrik i Trollhättan. Syftet är att ge deltagarna ett brett kontaktnät inom hela organisationen och en helhetsbild av hur verksamheten bedrivs. Därefter följer en sexmånadersperiod utomlands med praktik inom det tilltänka arbetsområdet. Många hamnar i USA, men det finns även möjlighet att åka till bland annat England, Indien och Kina.

– Egentligen ligger hela världen öppen så länge man har ett bra projekt och ett viktigt jobb att utföra. Genom att åka utomlands får traineerna möjlighet att bygga ett globalt kontaktnät och får det lättare att arbeta internationellt i framtiden, säger Magnus Hallberg.

Söker brett utifrån företagets behov

Varje termin söker över 300 studenter till programmet. Vilka som rekryteras beror på vilka behov som företagsledningen förutser att GKN kommer att ha i framtiden. Under de senaste åren har studenter som vill arbeta inom Additive Manufacturing, digitalisering och produktionsutveckling varit särskilt eftertraktade, men även ekonomer har antagits.

– Behovet ser olika ut varje år och vi hoppas att studenter inom många olika områden söker. Ju fler duktiga, sociala och engagerade studenter som vill komma hit desto starkare kommer GKN att bli i framtiden, avslutar Magnus Hallberg.

Läs mer om hur du söker till Traineeprogrammet