GKN Aerospace Sweden fortsätter testa biobränsle

GKN Aerospace Sweden har tecknat kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) angående fortsatt provning med en 50/50 mix av jetbränsle och biobränsle för RM12, motorn till JAS 39 Gripen. Provet kommer att påvisa möjligheten att använda biobränsle för militära flygplan, med syftet att minska miljöpåverkan från avancerade stridsflygplan.

I mars 2017 genomförde en Gripen C/D med RM12-motor en lyckad flygning med 100% förnybart bränsle. Foto: Saab AB
GKN Aerospace Sweden har tecknat kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) angående fortsatt provning med en 50/50 mix av jetbränsle och biobränsle för RM12, motorn till JAS 39 Gripen. Provet kommer att påvisa möjligheten att använda biobränsle för militära flygplan, med syftet att minska miljöpåverkan från avancerade stridsflygplan. Provet är en del av ett bilateralt samarbete mellan FMV och USAF/NAVAIR angående Biojet-projekt som startade i oktober 2013 och kommer att slutföras hösten 2020.

GKN Aerospace Sweden är typcertifikatägare för RM12-motorn och har sett över bränslespecifikationer och materialkompabilitet för alla komponenter som har kontakt med bränsle, för att garantera en säker motordrift under provet. Att utföra provningen i en testcell kommer att ge mer djupgående information för att se möjliga skillnader i motordata, jämfört med tidigare flygprovresultat med den här 50/50-mixen.

I mars 2017 genomförde en Gripen C/D med RM12-motor en lyckad flygning med 100% förnybart bränsle. Prestandan var utmärkt, både under flygning och på marken. Bränslet var fullt utbytbart med normalt jetbränsle och godkänt för en begränsad provflygning. Inga motorändringar eller andra förändringar krävdes för provflygningen.

Proven under 2020 kommer att visa möjligheter som finns i motorprovcellerna, flexibiliteten i mätsystem, utveckling och matning av bränsle till motorn. Både FMV och GKN Aerospace är starkt engagerade i förnybara bränslen och för att minska flygets miljöpåverkan. GKN Aerospace är också med i EU-programmet Clean Sky, det största europeiska forskningsprogrammet för utveckling av innovativ, avancerad teknologi som syftar till att minska utsläpp av koldioxid, bränsle och buller från flygplan.

Stefan Oscarsson, Vice President Government & Space Programs, GKN Aerospace säger: “Det här kontraktet från FMV kommer att hjälpa oss att bygga upp en förståelse och djupgående data som kommer att hjälpa oss att ta ytterligare steg mot ett mer hållbart flyg tillsammans med FMV. Det är en spännande milstolpe inom ett nyckelområde för GKN Aerospace.”