GKN Aerospace stöttar Västflyg och Trollhättan Vänersborgs flygplats satsning för ett hållbarare flyg

Vf Press Release Hero 002 (1)

I den europeiska klimatlagen åtar sig EU att vara koldioxidneutralt till år 2050. Även flygindustrin har anslutit sig till målet. Men redan nu blir Västflyg och Trollhättan-Vänersborgs flygplats först i världen med att använda högsta möjliga inblandning av förnybart flygbränsle (SAF) på alla sina avgångar från Trollhättan.

"GKN Aerospace är stolta partners till flygplatsen och stöttar helhjärtat dessa två modiga lokala bolag som tar ett stort steg på vägen mot ett klimatneutralt flyg och banar vägen för fler aktörer att ställa om", säger Martin Wänblom, VD på GKN Aerospace. 

Flygbranschen har internationellt enats om att stabilisera flyget koldioxidutsläpp genom koldioxidneutral tillväxt för att nå netto-noll utsläpp till 2050. ”Det arbetas med effektivare flygmotorer, ökad inblandning av biobränsle, rakare flygrutter och gröna inflygningar som gör att utsläppen minskar redan idag. Vi kommer inom en snar framtid se batterielektriska flyga på kortare sträckor och framöver även flygplan som använder vätgas som bränsle”, förklarar Martin Wänblom, VD på GKN Aerospace.

Dedikerade den gröna omställningen

Vi är partners i marknadens effektivaste flygmotorer och våra produkter finns i över 90 procent av alla nya flygplan. Genom ett framåtriktat arbete med att göra våra produkter lättare, effektivare och även möjliggöra att man kan använda nya bränslen är vårt bidrag till att minska flygets klimatpåverkan jättestort. ”Vi på GKN Aerospace är 100 % dedikerade åt den gröna omställningen och har jobbat med de här frågorna i många år”, berättar Martin Wänblom. ”Bland annat har vi varit med och testat att flyga JAS 39 Gripen, där vi ansvarar för motorn, på 100 % biobränsle. Vi arbetar också med att minska våra behov av materialutvinning och ser över hur vi kan återanvända produkter. Här ligger vårt teknologicenter och vår produktutveckling i Trollhättan i framkant. Det är en självklarhet för oss att vara med både deltagare och drivande part i en mängd utvecklingsprojekt där hållbara lösningar för nästkommande generationer är en ledstjärna.”

Ett hållbart skifte som ger direkt resultat

”Men den största och framför allt snabbaste effekten kommer av skiftet från traditionellt flygbränsle till det vi idag kallar Sustainable Aviation Fuel eller biobränsle. Detta skifte möjliggör att flygbranschen kan ta ett ordentligt steg mot ”net zero” vad gäller klimatavtryck, tack vare att man kan fortsätta använda de flygplan och flygmotorer som finns på marknaden idag”, förklarar Martin Wänblom

Samverkan och partnerskap för hållbar framtid

Att Västflyg nu blir först i världens med att använda högsta möjliga inblandning av biobränsle på alla sina avgångar och att Trollhättan-Vänersborgs flygplats endast erbjuder tankning med biobränsle är ett stort steg på vägen mot ett klimatneutralt flyg. Ett initiativ som kommer att bana vägen för fler aktörer att ställa om. ”Det är vår sanna övertygelse att vi genom samverkan och partnerskap kan göra de största skillnaderna. Och vi är oerhört stolta över att kunna stötta Västflyg och flygplatsen i detta initiativ”, avslutar Martin Wänblom.

Flygets globala klimatpåverkan

Totalt står flyget för ca två procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Förutom det påverkar flyget klimatet genom så kallade icke- CO2-utsläpp såsom vattenånga, kväveoxider, svaveloxid och sotpartiklar samt genom atmosfäriska processer orsakade av sådana utsläpp. Klimatpåverkan av sådana icke-C02-utsläpp beror på typen av bränsle och motorer som används, på platsen för utsläppen, i synnerhet flygplanets kryssningshöjd, och dess position i terner av latitud och longitud, samt tiden av utsläppen och väderförhållandena vid den tiden.

Svenska inrikesflygets CO2-utsläpp

Det svenska inrikesflyget står för mindre än en procent av Sveriges territoriala koldioxidutsläpp. Med ständig teknikutveckling har koldioxidutsläppen per passagerarkilometer minskat med över 80 procent de senaste 50 åren. Enligt Transportstyrelsen beräknas utsläppen av koldioxid från utrikesflyget att minska med cirka 25 procent till 2025, jämfört med före pandemin. För inrikesflyget bedöms motsvarande utsläppsminskning vara närmare 50 procent under samma period.

Filmer

Västflyg och Trollhättan-Vänersborgs flygplats gröna omställning
GKN Aerospace stöttar Västflyg och Trollhättan-Vänersborgs flygplats satsning för ett hållbarare flyg

Bilder

Martin Wänblom, VD på GKN Aerospace