GKN Aerospace köper Permanova Lasersystem AB för att accelerera sin hållbarhetsresa

GKN Aerospace köper Permanova Lasersystem AB för att bredda sin kapacitet inom additiv tillverkning (AM) för flygmotorkomponenter.

Permanova Lasersystem AB kommer att tillhöra GKN Aerospace Engines nystartade affärsenhet och är ytterligare en företagssatsning kopplat till den gröna omställningen inom flygindustrin.
Martin Thordén, GKN Aerospace, välkomnar Håkan Grubb, Permanova Lasersystem AB till GKN Aerospace-familjen.

GKN Aerospace köper Göteborgsbaserade Permanova Lasersystem AB, ett ledande bolag inom avancerad laserteknik och industriell integration, som är en nuvarande leverantör av produktionslösningar för lasersvetsning och additiv tillverkning till GKN Aerospace. Förvärvet kommer att stärka GKN Aerospace:s utvecklingsförmåga av nya konstruktions- och tillverkningslösningar baserade på additiv fabrikation, påskynda storskalig industrialisering av additiv tillverkning och möjliggöra betydande framtida affärstillväxt.

Genom additiv tillverkning räknar GKN Aerospace med att kunna minska både energi- och materialåtgången kraftigt jämfört med dagens tillverkningsmetoder. Dessutom möjliggör additiv tillverkning helt nya lösningar som ytterligare kan bidra till flygets klimatomställning.

GKN Aerospace meddelade nyligen att man startar upp en ny affärsenhet inom sin flygmotorverksamhet, Engines, för att utveckla och erbjuda alternativa och mer hållbara materiallösningar. Permanova Lasersystem AB samt dess medarbetare och lokaler i Göteborg kommer att ingå i den nya affärsenheten.

Permanova tillför en viktig strategisk förmåga för oss. För att lyckas inom additiv tillverkning krävs tre grundläggande förmågor; produktkunskap, processtyrning och systemdesign. Detta förvärv ger oss strategisk kontroll över systemdesignelementet så att vi nu besitter djup kompetens inom alla tre områden. Det är en game changer eftersom det kommer att göra det möjligt för oss att snabba upp industrialiseringen av additiv tillverkning i stor skala. I slutändan kommer det att bidra till att vi kan öka våra andelar i befintliga och framtida motorplattformar och leverera en mer hållbar framtid för luftfarten. Vi har en spännande resa framför oss och jag är glad över att välkomna Permanova till GKN Aerospace-familjen.

Joakim Andersson Koncernchef GKN Aerospace Engines

Vi är mycket glada över att bli en del av GKN Aerospace. Det är ett företag som vi har arbetat med i många år och alltid haft ett starkt samarbete med och jag är glad över att fortsätta arbeta nära tillsammans för att introducera fler AM-lösningar på marknaden. Permanova Lasersystem AB är välkänt för sin laserteknik och integrationsexpertis och tillsammans med GKN Aerospace ser vi fram emot att stärka utvecklingen av effektiva och gröna tillverkningslösningar som driver framtiden för hållbart flyg.

Håkan Grubb VD Permanova Lasersystem AB

För mer information om Permanova Lasersystem AB:
Permanova Lasersystem | Robotiserade lasersystem för verkstadsindustrin