GKN Aerospace i Trollhättan hyllar EU:s Diversity Month 2023

Eng Foto 4Ke2956 Mediumres

”Mångfald är affärskritiskt och är en förutsättning vår framgång”

I år har EU utsett maj till Diversity Month för att sätta större fokus på vikten av mångfald. På GKN Aerospace, Sveriges främsta företag inom flyg- och rymdindustrin, är man sedan lång tid tillbaka övertygade om att de bästa lösningarna och idéerna uppstår när människor med olika perspektiv och tankesätt möts i trygga och inkluderande miljöer.

"Mångfald är avgörande för vår affärsframgång och vi värdesätter arbetet med att skapa en kultur där alla kan vara sig själva och känna sig trygga nog att dela sina åsikter. Det är något som vi ständigt aktivt arbetar med, men som vi passar på att hylla och lyfta lite extra nu under EU:s Diversity Month", förklarar Malin Andersson, ansvarig för mångfald och inkludering på GKN Aerospace.

Mångfald och inkludering bidrar till ökad lönsamhet

”Förr drevs frågor om inkludering ofta av eldsjälar – idag är det en del i vår strategi och metod för att fortsätta vara framgångsrika. Forskningen visar att ökad mångfald och inkludering bidrar till ökad lönsamhet, ökat välmående, högre produktivitet och större innovationskraft, och när vi pratar mångfald så menar vi alla olika typer av perspektiv, olika bakgrund, erfarenheter och sätt att lösa problem, fortsätter Malin Andersson, ”Ur ett företagsperspektiv är det därför naturligt att försöka skapa grupper med så många perspektiv som möjligt, särskilt i dagens klimat när branschvillkor kan förändras så snabbt och man måste kunna ställa om verksamheten med kort varsel.”

Få fler industrier att gemensamt lyfta vikten av mångfald

Historiskt har flygbranschen, liksom många andra tillverkningsindustrier, präglats av män med lång yrkeserfarenhet, men under senare år har dominansen börjat luckras upp. Detta är vi fler som vill jobba med och bland annat deltar GKN Aerospace i ett nyuppstartat nätverk för Mångfald och Inkludering inom tillverkande industrier i Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla: ”Det är ett givande forum där vi får möjlighet att utveckla och driva frågan tillsammans. Om man går tillbaka i tiden har mångfalden inom vår industri aldrig varit särskilt stor och vi har en lång resa kvar framför oss som vi vill bidra till att accelerera. Vi tror på samverkan och att man tillsammans kan göra den största skillnaden.”

Tar ställning i samband med Trollhättan Pride

Förutom att arbeta med mångfald och jämställdhet internt inom hela företaget tar GKN Aerospace även ställning externt bland annat genom att vara stolt partner till Trollhättan Pride där man genom sin medverkan vill bidra till ökad kunskap kring inkludering och hbtqia+. ”Som den största privata arbetsgivaren i Trollhättan vet vi att vi kan påverka lokalsamhället. Vi känner ett ansvar att visa vad vi tycker och har aktivt försökt flytta fram positionerna under senare år på olika sätt”, säger Malin Andersson.

Trygghet är en förutsättning för framgång

Malin Andersson berättar att man på GKN Aerospace sedan länge medvetet utformat sina rekryteringsannonser för att uppmuntra personer som kan bidra till en mer diversifierad arbetsplats att söka: ”Det finns många studier som visar hur viktig balansen mellan till exempelvis kvinnor och män är för att skapa harmoniska arbetsplatser och vi försöker ständigt hitta nya sätt att attrahera personer med egenskaper som vi saknar. Sedan handlar mycket av arbetet om att uppmuntra våra medarbetare att vara sig själva och skapa förutsättningar för att de ska kunna vara det.” Malin Andersson avslutar med att understryka vikten av att alla som jobbar på GKN Aerospace ska känna sig trygga. Att dela med sig av sina åsikter: ”Det är jätteviktigt och det är först då som vi verkligen får alla fördelar av att ha en diversifierad personalstyrka.”