GKN Aerospace är nyckelpartner i två EU-projekt som tar fram innovativa lösningar för ultraeffektiva flygmotorer

GKN Aerospace i Trollhättan har lyckats bli nyckelpartner i två av Clean Aviations 20 djärva projekt – OFELIA och SWITCH – där man utvecklar innovativa lösningar för nästa generations ultraeffektiva medeldistansflygplan som ska ha 30 % lägre bränsleförbrukning. Motorerna ska kunna köras på 100 % förnybart flygbränsle och dessutom vara lätta att konvertera även till vätgasdrift.

EU:s nya, stora demonstrator-program Clean Aviation bedriver forskning och innovation för att säkerställa flygets klimatneutralitet till 2050. I den första utlysningen inom programmet lyckades GKN Aerospace i Trollhättan komma med i två projekt – OFELIA (Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation) och SWITCH (Sustainable Water-Injecting Turbofan Comprising Hybrid-Electrics). I båda projekten utvecklas och demonstreras ny motorteknologi för nästa generations ultraeffektiva medeldistansflygplan.

Mindre koldioxidutsläpp med Open Fan-motorer?

Projektet OFELIA leds av franska motortillverkaren Safran Aircraft Engines som kommer att arbeta med 26 europeiska nyckelpartners, däribland GE Aerospace, Airbus, Avio Aero och GKN Aerospace, samt forskningslabb och akademiker från flera länder i Europa. Projektet ska utveckla och testa en så kallad Open Fan-motor, sprungen ur det futuristiska Open Rotor-konceptet. I projektet ansvarar GKN Aerospace för ett antal viktiga motorstrukturer, både i kompressor och turbin. ”Att vi är med i den här typen av demontrator-projekt är inte minst viktigt för valideringen av GKN Aerospace nya 3D-printingteknologier”, säger Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace och konstaterar att eftersom utveckling av flygplan och flygplansmotorer är extremt komplext krävs det att man som företag alltid befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant.

Hybridelektrisk och vattenförstärkt turbofläktteknik

Projektet SWITCH leds av tyska MTU Aero Engines med Pratt & Whitney, Collin och Airbus som viktiga partner. I projektet utvecklas helt ny hybridelektrisk och vattenförstärkt turbofläktteknik för framtida flygplansframdrivningssystem – tekniker som gör det möjligt att minska CO2-, NOx- och kondensstrimmor på en och samma gång. ”Projektet syftar till att demonstrera potentialen hos dessa tekniker för att förbättra bränsleeffektiviteten och minska flygplanens CO2-utsläpp med upp till 25 procent jämfört med dagens framdrivningssystem för kort- och medeldistansflygplan”, förklarar Henrik Runnemalm. ”För GKN Aerospace är detta ett viktigt projekt eftersom vi tar ett steg mot utökad funktionalitet, både termisk och elektrisk, för de motorstrukturer vi ansvarar för.” I SWITCH-projektet kommer GKN Aerospace att utveckla olika motorstrukturer med helt nya funktioner, såsom integrerade elektriska maskiner och värmeväxlare. ”Vi kommer att dra nytta av vår unika testrigg i Trollhättan, såväl som våra elektriska högspänningskablar utvecklade av GKN Fokker i Nederländerna”, avslutar Henrik Runnemalm. Även Chalmers är partner i projektet och kommer att prova en värmeväxlare i sin unika turbinutloppsrigg, vilken utvecklats via flera nationella projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Innovair.