Frisk Avdelning – en viktig kugge för GKN Aerospace

En förutsättning för att skapa en välfungerande arbetsplats är att personalen mår bra. GKN Aerospace Sweden i Trollhättan arbetar sedan länge med förebyggande hälsovård enligt en unik metod kallad Frisk Avdelning.

– Genom att ändra strategi har vi lyckats få många fler att delta i hälsoundersökningarna och därigenom fångat upp personer eller avdelningar som är i riskzonen för ohälsa, säger Gisela Olofsson, företagssjuksköterska, GKN Aerospace Sweden. 
Katarina Kamp, Gisela Olofsson och Anita Lundblom är alla företagssjuksköterskor och engagerade i arbetet med Frisk Avdelning.

De flesta större företag har någon typ av företagshälsovård, men i vilken form och hur effektiv den är varierar. GKN i Trollhättan har sedan många år tre heltidsanställda företagssjuksköterskor som arbetar förebyggande med personalens hälsa enligt metoden Frisk Avdelning. Idén till konceptet väcktes för drygt 12 år sedan när det blev tydligt att de dåvarande hälsokontrollerna inte fångade upp medarbetare som var i störst behov av dem.

– De som var 40 år och äldre fick komma till oss på femårskontroller, men det var inte särskilt effektivt. Det var inte många som kom och de som dök upp var de som redan mådde bra och ville ha ett kvitto på att de skötte sin hälsa, säger Gisela Olofsson.

Ökad tillgänglighet gav effekt

För att nå fler medarbetare startades därför Frisk Avdelning. Istället för att låta medarbetarna komma till dem, går företagssjuksköterskorna ut till de olika avdelningarna och utför hälsokontroller på plats. Kontrollerna sker vart femte år och innefattar samtliga medarbetare, oavsett ålder. Genom att göra kontrollerna mer lättillgängliga har deltagandet ökat till mellan 90 och 95 procent.

– Det är en otrolig skillnad från hur det var för 12 år sedan. Nu fångar vi upp de som behöver en kontroll och kan göra uppföljningar. Dessutom lär alla känna oss och det gör att många vågar komma till oss om de behöver hjälp med något vid andra tillfällen. Att så många deltar gör också att det blir en härlig diskussion om levnadsvanor på avdelningarna, säger Gisela Olofsson.

Feedback utvecklar cheferna

Inför varje besök fyller medarbetarna i tvåformulär där de beskriver sina levnadsvanor och hur de mår på arbetsplatsen. Efter att olika prover har tagits, som till exempel blodtryck, blodsocker och midjemått, för en sköterska ett samtal med den anställde baserat på svaren från formulären och resultatet av proverna. När hela avdelningen har undersökts får en ansvarig chef ta del av hur avdelningen mår, dock inte den enskilda individens resultat.

– I ett medarbetarsamtal mellan en chef och en anställd upplever många det som obehagligt att säga precis vad man tycker, speciellt om det är något som man tycker att chefen kan förbättra. Med oss är alla anonyma och vågar vara helt ärliga. Sedan ger vi chefen och avdelningen vår bild av hur avdelningen mår, säger Gisela Olofsson.

Genom att göra hälsokontrollerna mer lättillgängliga och innefatta samtliga medarbetare har GKN Aerospace i Trollhättan blivit en mer välmående arbetsplats. Nu kan avdelningar vidta åtgärder i tid, till exempel genom att se över arbetsbelastningen om stressnivån upplevs som hög.

– Vi har väldigt låga sjukskrivningssiffror om man jämför med riket. En bidragande del är Frisk Avdelning. Jag brukar säga att du kan kopiera andra företags produkter och system, men aldrig en glad medarbetare som kommer frisk och motiverad till arbetsplatsen, avslutar Gisela Olofsson.