Ariane 6 Europas nya generation av raketer

Carolina Kalliokorpi 14

I dagens globaliserade värld spelar rymdteknik en allt viktigare roll för kommunikation, vetenskap och säkerhet. Europa, med sina samlade resurser och expertis, arbetar intensivt för att stärka sin position inom rymdsektorn. Ett centralt projekt i denna strävan är utvecklingen av Ariane 6, den nya generationen av europeiska bärraketer, som planeras att lanseras i juli 2024. 

GKN Aerospace designar, utvecklar och tillverkar kritiska komponenter för Ariane 6-raketen. Civilingenjör Carolina Kalliokorpi, programansvarig på GKN för Ariane 6 är en central person. Hon arbetar med allt från produktionsteknik till utvecklingsfrågor, förhandlingar och kundkontakter.

”Vi utmanar ständigt gränserna för vad som är tekniskt möjligt och praktiskt genomförbart. En av de största utmaningar är att maximera raketens prestanda och lyftkraft samtidigt som vi ska minimera dess vikt”, säger Carolina Kalliokorpi, som har varit på GKN sedan 2012.

Hennes team ansvarar för flera kritiska delsystem i utvecklingen av Ariane 6, bland annat munstycken och turbiner till raketmotorerna. Genom långsiktigt engagemang och tekniska innovationer har GKN kvalificerat sig som en nyckelaktör i detta strategiskt viktiga europeiska projekt, som är ett ESA-program där ArianeGroup bygger raketen.

”Det är spännande att arbeta med extrema temperaturer och tryck. En turbin kan till exempel snurra 100 000 varv per minut, jämfört med en bilmotor som sällan snurrar mer än 6000 varv per minut. Jag får verkligen utmana mig själv genom att utveckla banbrytande tekniska lösningar som är viktiga för hela Europa”, säger Carolina.

Rymdindustrin är en samhällsviktig bransch som möjliggör teknikutveckling och skapar förutsättningar för vår uppkopplade värld. Ariane 6 stärker Europas oberoende tillgång till rymden, vilket främjar Europas program för navigering, jordobservation, vetenskap och säkerhet.

”Vår raketutveckling gör det möjligt att skjuta upp satelliter, rymdsonder och mycket annat som är en förutsättning för den teknikutveckling vi alla tar del av”, säger Carolina.