GKN Aerospace får beställning på förbättringar av RM2-motorn till JAS 39 Gripen

Sweden 031023

Försvarets Materielverk (FMV) kontrakterar GKN Aerospace för utveckling och förbättring av RM12, motorn till det svenska stridsflygplanet JAS 39 Gripen C/D.

Den uppgraderade motorn kommer att implementeras successivt i samarbete med FMV och SAAB.

FMV:s beställning av utveckling och förbättring av motor är den sista delen av ett utvecklingsprojekt som GKN Aerospace bedrivit sedan 2019. Ordervärdet på denna beställning är 23,6 miljoner kronor.

Utvecklingsarbetet har inneburit förbättringar av vissa komponenter i motorn och denna beställning avser uppdatering av mjukvaran som styr motorn i flygplanssystemet, vilket sker i tätt samarbete med SAAB. Även amerikanska GE Aerospace medverkar i utvecklingsarbetet. Utprovning av den uppgraderade motorn sker främst hos GKN Aerospace i Trollhättan men flygutprovning kommer även att ske hos SAAB och FMV.

Förbättringarna kommer utöver ny funktionalitet även att bidra till lägre livscykelkostnad över tid för Försvarsmakten. Projektet ger också bra förutsättningar för en stärkt motorförmåga i Sverige inför pågående etablering av produktstödet för RM16, motorn i JAS 39 Gripen E/F.

”Beställningen innebär att vi på GKN Aerospace fortsätter stärka vår kompetens och förmåga att hantera komplexa helmotorsystem för stridsflyg över tid. Vi är oerhört stolta att vara med och bidra till att stärka det svenska försvaret.” Stefan Oscarsson, Vice President, GKN Aerospace Sweden AB

GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan har ansvaret för produktstöd och underhåll av motorn till JAS 39 Gripen C/D, kallad RM12. Ansvaret innebär ytterst att säkerställa luftvärdighet, tillgänglighet och en låg underhållskostnad för både sveriges Flygvapen och exportkunderna i Tjeckien, Ungern, Thailand och Sydafrika. RM12-motorn har oöverträffad tillgänglighet och över 450.000 driftstimmar utan ett enda motorrelaterat haveri, vilket är långt bättre än specifikationen.