Rymd

Rymd

Rymd

Europa har länge dominerat marknaden för kommersiella uppskjutningar av satelliter. Nästa generation bärraketer är Ariane 6 som beräknas lanseras 2020. För oss har Europas rymdsamarbete inneburit att vi idag är Center of Excellence inom turbiner och metalliska munstycken – två kritiska delsystem på huvudraketmotorn Vulcain.

Vi ansvarar både för produktutveckling med unika teknologier och för serieproduktion av munstycken och turbiner till Europas raketmotorer. Produktionen av delsystem till Ariane 5 löper fram till 2022 och parallellt pågår utvecklingsprojekten för Ariane 6. Vår nya verkstad för Ariane 6 byggs upp under 2018 och serieproduktionen kommer att starta redan 2019.

Munstycken

Munstycken

Nästa generation av europeiska bärraketer, Ariane 6, innebär ökat ansvar för oss på GKN Aerospace. Det vill säga utveckling av fler delsystem och större volymer i serieproduktion jämfört med tidigare raketprogram.

Munstycket konstrueras med vår egen, unika sandwichteknologi. Det innebär att vi tar flera viktiga utvecklingssteg, samtidigt som vi levererar ett robustare system för nästa Vulcain-motor. Jämfört med äldre munstycken kommer sandwichteknologin att förenkla tillverkningen och reducera både ledtider och kostnader. Exempelvis minskar vi antalet ingående detaljer till en tiondel och räknar med att fördubbla tillverkningstakten. Effektiviseringarna ger oss rätt förutsättningar för att behålla tätpositionen inom systemområdet och klara de växande leveransvolymer som planeras för Ariane 6.   

Vår sandwichteknologi har redan verifierats och demonstrerats i Tyskland, i den fullskaliga demonstratorn Vulcain 2+NE Demo. Testerna omfattade fyra varma motorprov som genomfördes framgångsrikt, vilket innebär att tekniken nått den mognadsgrad (TRL 6) som krävs för att implementeras i kommersiella utvecklingsprojekt. 

I samarbete med Ariane Group Germany inom ESA:s Future Launcher Preparatory Program har vi utvecklat ett demonstrationsmunstycke ETID, som nu genomgår motortestkampanj hors DLR i Tyskland. Denna testkampanj är ett stort steg på GKN´s resa för att kunna offerera sandwichmunstycken till övrestegsmotorer med slutna operationscykler.

Turbiner

Turbiner

Nästa generation av europeiska bärraketer, Ariane 6, är under utveckling och vi på GKN Aerospace ansvarar för flera kritiska delsystem. Lång erfarenhet har gjort oss till ”Center of Excellence” för turbiner till raketmotorer, vilket naturligtvis är en styrka när vi nu går in i nya utvecklingsprojekt. Vårt engagemang omfattar utveckling och produktion av turbiner till överstegsmotorn Vinci samt fortsatt produktion till huvudmotorn Vulcain 2.1. Därmed ansvarar GKN Aerospace för samtliga turbiner på Ariane 6.

Utvecklingen av Europas nästa generations raketmotor har påbörjats i form av demonstrator-projektet Prometheus. GKN Aerospace är ansvariga för utvecklingen av turbinen vars primära designmål är en kostnadsreduktion på 90 % som planeras att nås genom flera nyckelfaktorer. Turbinen tillverkas genom additiv tillverkning, inklusive roterande delar, där antalet komponenter reduceras från drygt hundra till endast två stycken och därmed blir Prometheus den första raketmotorturbinen tillverkad med AM-teknologi i Europa. Utvecklingsfokus kommer även kretsa kring viktminskning, reducerad utvecklingstid och ledtid samt utvärdering av metans inverkan som drivmedel. Tillverkningen kommer ske i Trollhättan i samarbete med partners. Den första turbinen ska levereras i slutet av 2019.

Ariane bärraketer

Ariane 5

Ariane 5

Med 97 lyckade uppskjutningar håller Ariane 5 världsklass när det gäller tillförlitlighet. Europas nuvarande bärraket är en mycket framgångsrik raketmodell i Ariane-programmet. Sedan första uppskjutningen 1996 har Ariane 5 uppgraderats ett flertal gånger och bärraketen har placerat flera hundra satelliter i sina omloppsbanor. Bärraketens maximala bärkraft är 20 ton till låg omloppsbana och 10 ton till geostationär bana. Den är konstruerad för att ta med sig två medelstora till stora satelliter, ofta telekomsatelliter, tillsammans med mindre laster som forskningssatelliter.

Ariane 5 är i nuläget kontrakterad för uppskjutningar fram till 2023, parallellt med att nästa generation av europeiska bärraketer utvecklas och introduceras. I slutet av 2014 beslöt nämligen ESA:s ministermöte (European Space Agency) att utveckla en ny raketfamilj, Ariane 62 och Ariane 64.

Ariane 6

Ariane 6

Nästa generation av europiska bärraketer är under utveckling och första modellerna av Ariane 6 (Ariane 62 och 64) kommer att introduceras redan 2020. Bärraketen har en huvudmotor och en övrestegsmotor som båda drivs av flytande väte och syre samt två eller fyra fastbränsleboostrar, beroende på lastens storlek. Den mindre bärraketen kan lyfta 5 ton och den större 10,5 ton upp till telekom-satelliternas transferbana.

Till skillnad från Ariane 5 som är byggd för uppskjutning av flera stora satelliter kommer Ariane 6 att vara mer flexibel för att bättre kunna anpassas till lastens storlek och andra framtidsbehov på marknaden.