Rymd

Rymd

Rymd

Europa har länge dominerat marknaden för kommersiella uppskjutningar av satelliter. Nästa generation bärraketer är Ariane 6 som beräknas lanseras 2020. För oss har Europas rymdsamarbete inneburit att vi idag är Center of Excellence inom turbiner och metalliska munstycken – två kritiska delsystem på huvudraketmotorn Vulcain.

Vi ansvarar både för produktutveckling med unika teknologier och för serieproduktion av munstycken och turbiner till Europas raketmotorer. Produktionen av delsystem till Ariane 5 löper fram till 2022 och parallellt pågår utvecklingsprojekten för Ariane 6. Vår nya verkstad för Ariane 6 byggs upp under 2018 och serieproduktionen kommer att starta redan 2019.

Turbiner

Turbiner

Nästa generation av europeiska bärraketer, Ariane 6, är under utveckling och vi på GKN Aerospace ansvarar för flera kritiska delsystem. Lång erfarenhet har gjort oss till ”Center of Excellence” för turbiner till raketmotorer, vilket naturligtvis är en styrka när vi nu går in i nya utvecklingsprojekt. Vårt engagemang omfattar utveckling och produktion av turbiner till överstegsmotorn Vinci samt fortsatt produktion till huvudmotorn Vulcain 2.1. Därmed ansvarar GKN Aerospace för samtliga turbiner på Ariane 6.

Utvecklingen av Europas nästa generations raketmotor har påbörjats i form av demonstrator-projektet Prometheus. GKN Aerospace är ansvariga för utvecklingen av turbinen vars primära designmål är en kostnadsreduktion på 90 % som planeras att nås genom flera nyckelfaktorer. Turbinen tillverkas genom additiv tillverkning, inklusive roterande delar, där antalet komponenter reduceras från drygt hundra till endast två stycken och därmed blir Prometheus den första raketmotorturbinen tillverkad med AM-teknologi i Europa. Utvecklingsfokus kommer även kretsa kring viktminskning, reducerad utvecklingstid och ledtid samt utvärdering av metans inverkan som drivmedel. Tillverkningen kommer ske i Trollhättan i samarbete med partners. Den första turbinen ska levereras i slutet av 2019.

Ariane bärraketer

Ariane 6

Ariane 6

Nästa generation av europiska bärraketer är under utveckling och första modellerna av Ariane 6 (Ariane 62 och 64) Kommer att introduceras 2024. Bärraketen har en huvudmotor och en övrestegsmotor som båda drivs av flytande väte och syre samt två eller fyra fastbränsleboostrar, beroende på lastens storlek. Den mindre bärraketen kan lyfta 5 ton och den större 10,5 ton upp till telekom-satelliternas transferbana.