Produkter och tjänster

Civila Motorkomponenter

Civila Motorkomponenter

Våra motorkomponenter finns i mer än 90% av alla stora passagerarflygplan, och sedan vi blev GKN Aerospace finns vi med även på själva flygplanet. Våra kollegor i England och USA tillverkar vingstrukturer, kabinfönster, kablage mm.

För att sänka bränsleförbrukningen och därmed även utsläppen från flyget gäller det att på olika sätt sänka motorns vikt. En del av våra motorkomponenter tillverkas därför numera helt eller delvis i komposit.

 

Militärt Produktstöd

Produktstöd beskriver omfattningen av vad vi arbetar med på RM12-motorn för att säkerställa flygsäkerhet, tillgängliga motorer och en låg underhållskostnad. Vi har ett utvecklat samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och alla exportkunder för att proaktivt säkerställa och utveckla motorns funktion samt bibehålla eller sänka motorns ägandekostnad.

Det tekniska produktstödet omfattar bl.a:

  • ​systemutvärdering,
  • produktuppföljning,
  • drifttidsutveckling,
  • beräkning och kontinuerlig uppdatering av livslängder av motorns komponenter
  • följer och återmatar livslängdsförbrukning genom Life Tracking System™​.

Vi utför också motorunderhåll, reparationer, genomför all motorprovning och tillverkar reservdelar.

Vi har tillverkat och ansvarat för motorerna till det svenska flygvapnet sedan företaget grundades 1930. Vår militära verksamhet i Sverige utgörs idag av produktstöd och underhåll av RM12, motorn som sitter i Gripen, ett åtagande som varar under hela motorns livslängd. Det svenska Gripen-planet skiljer sig från många andra stridsflygplan genom att det bara har en motor. Det kräver att denna motor verkligen är tillförlitlig. Vi är stolta över utfallet: hittills har motorn (RM12) omkring 300 000 gångtimmar – utan ett enda motorrelaterat haveri eller incident. Det är unikt för alla stridsflygplan världen över och ett kvitto på att vårt kvalitetsarbete fungerar.

Materiallösningar

Materiallösningar

Vi har varit pionjärer inom användningen av additiv tillverkning i över ett decennium. Våra innovativa materiallösningar bygger på en process som kallas fabrikation, som är som att skära en tårta i mindre bitar och sedan sätta ihop dem i en ny form. Denna metod gör det möjligt för oss att omvandla stora och komplexa geometrier till högpresterande komponenter. Dessa insatser är alla en del av vårt engagemang för att göra flygindustrin mer effektiv, vilket gynnar både vår verksamhet och miljön.