Produkter och tjänster

Civila Motorkomponenter

Civila Motorkomponenter

Våra motorkomponenter finns i mer än 90% av alla stora passagerarflygplan, och sedan vi blev GKN Aerospace finns vi med även på själva flygplanet. Våra kollegor i England och USA tillverkar vingstrukturer, kabinfönster, kablage mm.

För att sänka bränsleförbrukningen och därmed även utsläppen från flyget gäller det att på olika sätt sänka motorns vikt. En del av våra motorkomponenter tillverkas därför numera helt eller delvis i komposit.

 

Gripen-motorn

Gripen-motorn

RM12 är motorn som har utvecklats för JAS 39 Gripen och det svenska flygvapnets behov, och som idag används av flygvapnen i Sverige, Sydafrika, Thailand, Tjeckien och Ungern.

Motorn är en utvecklad General Electric F404 som har anpassats till flygplan med enmotorinstallation.

Produktionen startade tidigt 90-tal och fler än 200 flygplan levererades till svenska flygvapnet.

GKN Aerospace Sweden AB är OEM (Original Equipment Manufacturer) och innehar typcertifikatet för RM12. Vi är också ansvariga för produktstödet inklusive underhåll, reparation och tillsyn av RM12 under hela dess livscykel.

Militärt Produktstöd

Militärt Produktstöd

Produktstöd beskriver omfattningen av vad vi arbetar med på RM12-motorn för att säkerställa flygsäkerhet, tillgängliga motorer och en låg underhållskostnad. Vi har ett utvecklat samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och alla exportkunder för att proaktivt säkerställa och utveckla motorns funktion samt bibehålla eller sänka motorns ägandekostnad.

Det tekniska produktstödet omfattar bl.a:

  • ​systemutvärdering,
  • produktuppföljning,
  • drifttidsutveckling,
  • beräkning och kontinuerlig uppdatering av livslängder av motorns komponenter
  • följer och återmatar livslängdsförbrukning genom Life Tracking System™​.

Vi utför också motorunderhåll, reparationer, genomför all motorprovning och tillverkar reservdelar.

Motorunderhåll

GKN Aerospace Engine Servicss erbjuder underhåll på stationära gasturbiner. I vårt serviceutbud ingår LM1600TM och DR990.

Vår underhållsverkstad ligger i Trollhättan, ca 8 mil norr om Göteborg. Vi har även team som snabbt kan vara på plats för serice ute hos kund.

LM1600™

LM1600™

GKN Aerospace är sedan 1992 en auktoriserad verkstad för General Electrics LM1600TM. Sedan 2009 ansvarar vi även för underhåll och försörjning av reservdelar till kraftturbinen ELM 116/2. Vi erbjuder maximal tillgänglighet och en minimal livscykelkostnad.

Vi skräddarsyr alltid underhåll och kontraktsmodell efter behov. Vår serviceportfölj innehåller en lång rad tjänster såsom inspektioner, underhåll, reparationer, fältservice (on-/offshore), lease- och utbytesmotorer. Support av packe och kontrollsystem ingår.

Läs mer

DR990

DR990

1997 blev vi OEM för DR990. Vår långa erfarenhet använder vi för ständig förbättring av underhålls- och reparationsprocessen. Allt för att minska våra kunders driftskostnader.

Vi erbjuder underhåll av DR990 både i vår verkstad samt ute i fält. Vi tillhandahåller även support på packe och kontrollsystem. Vi har också möjlighet att förse våra kunder med vårt egenutvecklade kontrollsystem baserat på senaste teknologi och fullt anpassat till DR990. 

Läs mer

Rymd

Rymd

Vi har varit engagerade i det europeiska rymdsamarbetet sedan 1970-talet. Vi har utvecklat avancerade svetsteknologier som finns på munstyckena till Ariane 5-raketen. GKN Aerospace i Trollhättan är Centre of Excellence när det gäller munstycken och turbiner till Ariane-raketerna.

Läs mer